closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N18. Betrekfende de bedeelde waarschijnlijke en te verwagt

Omtrent de Waar scheij ne„

en komsten, Waak Van Wij in Onze gederige tetteren

like te Verwagtene in

Komsten kan nog met den 5 April Iongstleeden gewag gemaakt hebben Kun

met zeekerheijd

nen wij tot nog toe met geen zeekerheijd op gaave

opgegeven wea„

den

doen gelijk den Eerste teekenaar E her heeft needer

bij zijne opheeden afgaande aparte brief aan ua

Hoog Edelheedens breedvoedig Voor te draagen

zoo ook Omtaan ’t Goud. graaven waar van wyj

§ 19

zoo meede niet

Voor als nog niet in staat zijn om iets met zeeken

omtrend ’t Goud

heijd te bepaalen, en te welke den Eerste Teeken aak

Gaaaden

meede bij zijne aparsebrief voordraagt:

§ 20

Wij hebben d’ her uw Hoog Edelheedens te bedeet

dat de Domeijnen en Inkomsten van sComp

Bedeeling hoe veel

de inkomsten Ge„

aandeel geduurende 't afgesloote boekjaar 178 7/8

duurende Tboek„

Iaar 178 7/82 alhier

alhier bedraagen hebben sp„s reaalen 4385 3/16. bestaande

hebben bedraagen.

in als Bolgt.

R„s 2500:

De Pagten Dan de Boom Van Prino Iaun: totulr= Aug

216 3/32

_„ Top Tafel„ _„

200:

Troeslokerij

291 /32

5 pr C:t tot Onderhoud den kruijs vaartuijgen

225:–.

De Inkoomende regten van Twee Kleijne Chineese Ionken

321¼.

uijtgaande _„ _„ _„

20000: bossen koute 6indrottings van 38. â 40. p„s welke

Veor Hoofd Geld van de Klijne braadjoos Ontfan„

831¼

gen en alhier verkogt zijn Poor

Voorsagt en Passe Geld: s door s hoofd van Paelloe Lauwteordaan 100:

4685 3/18

FeldsJ„s Reaalen

Waar van Detraheeren 't betaalde aan Pangcn

„rang Praba Voor den afstand der Doupen Tompit

300:—

En Mandawee Voor dit loopende Jaar 1788 sen bedraage van

4385 5/0

Zoo resteent een Zuyvdre Terkomsten Spaanse reaalen

Hooper

PanG

Noedeel

Notaris.

Tntee

Ve

hoe

i

en

pa

Ia

7

dien

be

om

tig vo

omtren

Chimees

de overe

Hoogh

gem