closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verwagte

Actien Van

vaan Ken

„aave

heeden

10

en

Pek

al

aaals

1 p:

178 7/8

aan de

2500:

216 3/32

200::

291 5/1

225: —:

321¼.

831¼.

100:—

1685 3/8

300:—:

438618

163

Aangaande den Inkoop van Goud, heeft, den Tweede

121.

Noopens den Inkoop

Heedzigeteekenaar d’ Eer uw Hoog Edelheedens

Van Goud

te bedeelen dat geen grondige kennis heeft van

t Essaijeeren van dat metaal, hebben ten tijde

dat op Lampong Geleegen heeft wel eenig Goud

Hoedeel 2 beste van dat

gekogt en verkogt, dog nooijt 't zelve Geessaij„

Metaal hier Esfaij eert.

eert, dog heeft zulx alhier geprobeert met

T Taboeniouwse Goud 't welke alhier Voor

Enteegen wat prijt t zel„

’t beste gereekent werd, en welke volgens de Toet„

ve Verkogt werd

steen welke onen hier 'sComp:s Weegen heeft met

hoe Veel tzelve minder

meer Esfaijeert dan 16½. â 17. Caraat, en t welka

ingehalte en duurder

heer door gaans verkogt werd voor 24. sp: Reaalen

en prijs is als de be„

paaling van Hunnen

't thaijl zijnde twee reaalen swaar dus komt

Hoog Edelheedens.

'2 reaal swaar op rd„s 16:—:– hollands, gevolgelijk

2¼. zij n daalder 6 duurder 2: reaal en twee Caraaten

't bewog dat alhieri mender en Essaij, als uw Hoog Edelheedens

dien handel plaat daar vaok hebben gelieve te bepaalen, dit en ook

heeft

't bedrog dat alhier en den Goud handel plaats

pemt heeft zij in de reedenen waarom de needrige

om welke reede Eerbie

teekenaars eerbiedig hebben Versogt, en nog zijn Vel„

tig versogt werdvan dies in

soekende, om van den inkoop van dat metaal

hoop gexruseert te zijn

geExcuseert te moogen zijn.

§ 22. Omtrent t Hoofd Geld der Chineesen zullen

ontrent ’t Hoofdgeld der

niet ingebreeken blijven ons ingevolge Uw.

Cineesen zal men zig naar

onter van Hunne Hoog Edelheedens G'oEende schrijvens zoo Veel

Hoog Edelheedens gedaa

gen

moogelijk te schikken na de Van Java ontfangene

pagt Condities en de Omstandigheijd van 't landen volk

N3

duspl:

ren

178