closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en3

eedigen

100:566

tn selt

eeduig

J deke

etvinde

den

zoude

onden

4 spaan

506

dat

alen

—„

164

aanve betuijging 127. Betuijge uw Hoog Edelheedens onze Nee„

voor de herwaarts zending

van den apteijn ingrele duige dank Voor de hereraarts zending van den

Reijmer, dewelke tans

apitijn Ingemeur Reijmele 6 dewelke thans

veeder vertrekt.

6

tn die van zijn bevinding rap Weeder derwaarts Vertacht na zoo hier als

port zal doen

waeromtrent Hunne op Taboeprouw alles Efact opgenoomen en de

Hoog Edelheedens ordre

noodige plans en Memories gemaakt te hebben

versogt werd.

niet twijvelende of zijn Ed: zal uw Hoog

Edelheedens van deszelfs bevinding berigt

doen, en versoeke needrig heer Omtrent tw

6

Hoog Edelheedens G: Eeude Ordre te morgen

eklangen.

§ 201. Belangen de

Timmeragie En Reparatie betuijgen wij uw Hoog Edelhee„

Dankbetuijging voor de ap Elss onzen dank Voore de geapprobeerde op„

probatie van den Osobouw

bouw Van een Nieuw pakhuijs tot berging

van een nieuw pakhuijs

van provisien en andere Eecten:

229

Betreffende de

In mAtfschrivingen, zoo hebben wij d’ Eer uw Hoog Edelhee„

versending van eenige ver

dens bij deeze Eerbiedig te presenteeren 0 Pees

klaaringen van verlooren

Verklaaringen Onder N=o 1416 Van alsent en onbe„

in onbequaam geraakte

goederen

quaam gehaakte goederen tot welkens afschrijving

W: uw Hoog Edelheedens Eerbiedig qualiticatie

ot welkens afschrijving

Versoeken, zijnde de geene dewelke onder t

Eerbied: qualificatie

afgeslooten boek jaar gehooren, bereets op Hoog

sgt werdt.

geenstige approbatie van uw Hoog Edelheedens af„

geschreeven.

130

7

duspl:

ren

198