closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 30. Versoeke uw Hoog Edelheedens almeede Guali„

versoek ter afschrijving

van ’t betaalde hunskonficatie ter afschrijvingen van Veertig p„s reaala

voor een Chineese Chiai louf

dewelke tot ontlefdin on dewelke alhier zijn betaald Voor heenkloon van

schip Iagtrust gebruij

een Chineese Chialorga, dewelke naar buijten

id

is geweest ten Eijnde 'T schip Eagtrust te ligen

en met Een Rolle laading van daar te rug gekoomen is

§31: Van de afgestortene

Negotie Boeken D A=o 178 7/8 hebben Wij d’ Eer uw Hoog

versendina van een stel Edtel heedens bij dee zesterbiedig Een stel te pre„

negotie boeken D=o A:

senteeren, bestaande en een Specificatie, Iour„

178 3/8

naal, Groot en Cassa Boek t welke den

’t welke dit aar door

den tweede tekenaar ver

tweede Nedrige teekenaar, dewijl den Oonstag

meerdert is met een groot

E dek Huijshouding alhier thans zoodanig Deumeer„

bij boek

dert is, dit Jaar met een Groot Bij Boek heeft

vermeerdert, In hoope uw Hoog Edelheedens

approbatie

§32.

tit Gemelde boeken zullen uw Hoog Edelheedens

aantooning hoe veel de

lasten

en verleesen dit boek n es gelievende kunnen Ontwaaren dat de lasten geduu„

hebben bedraagd

rende T Boekjaar 1781 7/8 ten dee zoor Comptoire

ƒ 52448:2:

Gevallen hebbe bedraagen

er hae veel in

En dat de Pealiesen de winsten Gesua„

A=o 178 2/7

1122:2:—

passeert hebben, Eem bedraagen

ƒ53600:7:

Dusen 'T Geheel aan Lasten

En dewijl de Lasten en Perliesen

aantooning hoe veel deeze

residentin dit boekjaar in

en A=o 178617. maar be„

vorgelijking van ’t voorig

„24047:—:8

6draagen hebben

veragtert is

zoo blijkt dat deeze Pesidentie dit

Boekjaak en Tchgelijking van

ƒ29553:6:8.

'T Dorige Deragtentis

Canwij

't Comp

Jaars

van de

wenag