closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Guali„

p„s reaalan

loon Van

buijten

Js teliden

nen is.

74

44

12„

en

rag

gemeek„

k heeft

heedens

t

der

8:4:—

2:—

7:—

847:—:8

553:6:8

=

165

En dewijl deeze Residentie bij de Mancrus

Camrijzing soe veel 33.

ƒ843:15:—

van mmenagie tot een Las post Gesteld deen

't Comptoir dit boek

van en vergelijken.

en de Gevallene Lasten en Verlaelen in

van de memorie van

kenagie veragtertis dit Boekjaar bedraagen als borven.

„53600:7:

zoo Consteert dat deeze Residentie

en Gemelde Boekjaal en Vergelijking van

de Memorie van Menagie Veragtert is

52756: 12:—

een bedraagen van

Gelijk hier Onder en vervolgens eerbiedig werd.

aangeteent Namelijk

Dertoog Der Lasten En winsten zoo als dezelve Geduurende T

Boekjaar 178 7/8 Ten Comptoire Banjermassing Gevallen en met

'T sluijten der Boeken bevonden zijn met Aantooning wat

de zelve dit Boekjaar meerder of minder

bedraagen hebben dan in 2 Boekraak 178 6/7.

De Lasten En Ongelden Geduurende den Loop deezes boekjaars

170 7/8 oftes Zeedert Primo September 1787. tot ult.o Aug:

1788 Ten deezen Comptoire Gevallen bedraagen ƒ52448:5:—

Vendeelt Op de Volgens reekeningen Namentlijk

Randsoenen Ordinacr

26676: 9: 8

On kosten

5710: 3:

1174

829

—„ Vans Comp: Lijshijgenen

202:

8

24.

Hospitaals Ongelden

217: 2:

8

Onkosten Van Scheepen En Bakken„

319.

9:

8

Chialoupen en mind:s Vaakt:

1922:

8

17:

Pordij en Aen Land:

8.

17

13103:

PPeeps Zeldisen.

8

848:

9:

Condemnatie En Confissatie

53:

8:

Timmeragie En Reparatie

2537:10:

Transporteere

ƒ52421: 4: 8.

2.

despt:

ren

198