closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deere

Lasten

Gevenaale

Maar de

Ao 178/7

Ao 17870.

ƒ38176: 2:

1ever 4: 2.

ƒ424481: 5

P„r Transport

1695. 40:

Reekening Van schen kagie

ƒ38176:2:—

ƒ22967:5:

52448:5:

Accordeert

Van den anderen Gesubstaa„

8695:2:

22467:5:—

reeut Lijnden.

Dan blijkt dat dee Cas„

ten ditboekjaar alhier ver„

—: —:— ƒ29401:

mindert zijn een bedraagen van 29481:

1152:2:

De Peuleesen hebben dit Jaar bedraagen

1079:15:8

En in A=o p=o bedragen de zelve

6: 8

Gevolgelijk zijn de Penliesen dit Jaar G'augmnenteertieƒ 172:

—:

Hier bij addeekende de vermeerd ende Lasten als boo vengem: 2grck:

zoo Consteert dat dit Comptoir Geduwrande ’t boek jaar

en vergelyking van dat van 178 9/7. ten agteren Geraakt is

Een bedraagen als vooren gezegt van

Den staat deezes Comptoirs dus en kosten Opgen gelegt

hebbende, zoo theeden over tot de Verhandeling

Van ieder Last reekening en ’t bijzonder met

aanwijzing waar in die Vermeerdering of

Vermindeling bestaan heeft begennende met de

als.

Vermeerderde Last posten bedraagen ƒ29 481:

Randloenen Ordinaiz

Deeze vermeerdering Behoorsaakt door de groote Ven„

meerdering der Dienaaren ten deezen Comptoire

en gevolgelijk Ooken meerder Vastrekken van Kost„

penningen, en Randsoenen als meede de Ernotamenten

en Maandelijksche Douceur Voor 'T Opperhoofd

Iaare

MNader

1

16999

1695:140.

ƒ 86952:

—:

ƒ29553: 6: 4.

24034: 14: 8