closeTerug naar inventaris

Transcriptie

rake

inder

4—

109

95.10:—

16052:

9555:6:8.

4034.14: 8

Onkosten Ordinair

Almeede Deroorzaakt door de Vermeerdering

der Guarnisoenen manschappen Waar door e

Ook meerder Wagkaarsen, Lamp Olij schrijf

Gereedschappen, Waapen Kamers, Equipagie,

en Arthilte rij Goederen ten dienste der Guatin„

„soenen is gebruijkt geworden.

En Kosten Extra Ordinair.

betaalde Aan 10. Iavaansche zee vaarende Voor 't

herwaarts brengen van een prauwmajang Van

Sourabaija adidan Voore Een Expresse ter over„

„breng Van een brief naar Tompit T Vek„

Schootene Buskruijt, Ammanitie, en Wa„

penhamers Goederen teegens de Zeekoovers,

T Verschootene buskruijt bij geleegenheijd

dat slands scheepen hier zijn aangeweest,

als meede dat de soesoenan met de

Vorstelijke famielse op de Vordeese

Loogie leggende Chineese Jonk zijn aan

boord Geweest, item t geene

deese reekening van Sourabaija

en aanreekening is ten Lasten

gebragt, heeft deeze reekening

dusdanig doen augmenteeren

Hospitaals Ongelden

Deeze Vermeerdering Ontstaat door een Meerdere

Verstrekking Van Lamp Olij, Arak, en andere be„

noodigtheeden ten diensten der Hospitaalen

Onkostem.

2144

598

94

67

19

3:8

4: 8

2:

duspt:

ren

178