closeTerug naar inventaris

Transcriptie

stofgen

de

repste

the

Temeene

177

zijnde ’t jaarlijkse hoofdgeld ’t welke zij moeten opbrengen, en war

van DE Comp de Eene en den vorst den Anderen helfte geniet

zijnde gereekent. a 10: spaanse reaalen ’t reaal swaar ofte in

’t geheel sp 700: —: waar van ten faveur der reekening van

domeijnen & inkomsten 350 spx: regalen zal werden ingean

„men een een Eeven gelijk bedraagen op de schuldreekening

van den vorst werden afgeschreeven gebruijkende de vrijheijd

gem: sofgoud bij deeze aan Uw Hoog Edelheedens

te presenteeren

duspl:

ren

178