closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Waar meede Oms d’Eer aanmaatigen met de driepste

Sot

Eerbied en Ontzag te Teekenen.

Hoog Edelen Hoog Agtbaare Weijdgebiedende Heer

En

WelEdele Groot Agtbaare Heeren

Uw Hoog Edelheedens onderdaang

I„n 't N= Comptoir tot

En gehoorzaame Dienaaren

Banjermassing Cotas den

C Homan

31: Octob 1788

D Makhijken

H: Om Pont

E: S bij vertrek van de Pantjalling de Peeperboom naar Iava ter

overbreng der Sumanapse krijgers, hebben wij, mets benoodigt heij

uijt ’t schip I agthust geligt soodaanige Provisien als opde

dieze onder N=o 23 verzellende notietie zijn gespecifice

en welkers bedraagen wij verzoeken dit Comptoir mag werden

aangereekent

Naar ’t sluijten deeses hebben wij van kjeij tommaging

en kjeij tanna pattie als hoofden van de groote Daijetters

nievier ontfangen, zeeventig p=s revalen swaar stofgend

zijnde