closeTerug naar inventaris

Transcriptie

180

Batavia

Aan Zijn Hoog Edelheid

Den Tot oog Eaele Gestrenge Hoog Achtbaaren en wijd gebieende Heer

M„r SWillem Arnold Atting

Gouverneur Generaal

beneevens.

De wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden van Neederlandsch India„ &=a &=a &=a

Hoog Edele Geserenge Hoog Achtbaar en Wijdgebiedende Heert

en

Wet Edele Gestrenge Heeren

Pen de Ligter de Europa die wij thans de vrijheid neemen

tot uw Hoog Edelheedens te laaten reisvorderen, zij t ons

geoortooft hoogstdezelve aller onderdaanigst te offereeren,

de negotie en soldij boeken deezes Comptoins„ de N=o 178 2/7

mitsgaders een onhost reekening van ’t aan dit Kieltje

vertimmerde, ten bedraagen van ƒ 670: 15: 8: welke wij

atterneederigst versoeken bij onse thans loopende boekjes

te moogen afschrijven

De Pantjallang de Valkemaar, welke wij met de per

t Schip Tachtrust herwaandz gesondene Randkoenen voor de

Koster de Patriat naar Malacca gesondem hadden van dit

Gouvernement alhier geretourneerd zijnde hebbende wij van

de ministers aldaar ontfangen, te deeze in alle eerbied

bijgevoegd bericht weegens de aldaar uitgeleevende laading,

alle