closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Na

den 24 Octob„

Koopmanschappen tot geschenk

voor

de hier omstreeks leggende Oorste„

Gouddraad

Silverdraad

Moerissen fijne

Cambayen fyne van 6. Cobidos

Chelassen geluite

Roosewater

Arthillerij en Haapenskam„ Goeder=r

Buskruit

Vuursteenen.

Cardoes papier

Patroon papier

Trom Vellen

Trom lijnen

Amaril

Tromnaaren

Proms panders

snaphaanen grenadiers.

Schryfgereedkchappen

groot formaat papier

Kileen

=

Blauuw Klad.

Pergeements

Tenneschagten

m=r

2=r

12„

1788.

89:

restant

den 20

October

Eisch

1788

lb

l:

1 legge:

Een pond

Een hond

17

3.

Vijf pees

ƒ

1

4

20

/twintig peer

10

tien pees

3„

B3

10

tien bottels

lb

665„

600„

selhondt kond

ƒ 150

100

Een hondert pees

12=r

r=m

1

Een riem

½

Een half hiens

W

p 4

Vier pees

4 2

ƒ: 1 twee pies.

4: 54

10

/„ tien ponden.

—„

4

Vier pees

B=m 2.15

2 twee borsen

20

p„r 63 p

twintig peet alzoo

vande alhier testeerende

18 pees door t gebruik

onbekwaam zijn bevonden

ro 60

17

sestig boeken

40

„„

Veertig boeken

10 „tien boeken

d=m d:n 2

1.24

twee Vellen

45

500

Vijf hond„ pees