closeTerug naar inventaris

Transcriptie

moet negotieeren, niet kan stersuadeeren de Kopstuk„

Ken teegens 64 stver:s veel min nog om andere soorten

van Cop=m aan te neemen.

En terwijl het restant der Cassa, onder huidigen

datum bedraag l=n 5543: 3/128: zoo hebben Wij deese ƒ080

in blanco gelaaten, en versoeken allereerbiedigst daar meede nauwe

Hoog Edelh„s welbehaagen te werden voorzien, terwijl calculatif alhier wel nootig zal zijn

Voor Kostpenningen

Rijs: daald

700:

—: —:

Gagie voor de Dienaaren

2000:

—: —:

Ordinaire ongelden

500: —: —:

Extra ord„s

300: —: —.

onkosten van Chialoupen

—:

200:

Timmeragie en reparatie

—:

450:

Mampauwa 's Contingent van 600 R=a

—: —:

Zwaarte aan Hofgoud

5 100:

1000 Caraaten Diamanten die stelle op

—:

1000:

500: —:

—:

20 Pic„s Wax ard: 25 picol

Goud zoo veel te bemagtigen uit de mijnen

6600: —: —:

van Sangouw

:

off te zamen Keijserdaald=s 23350:

in restant

Vertie

te

7=o den 20.

gepass: octob

Koopmanschappen

Iaaren 118 8. Eisch.

twintig piet

Cambaijen fijne Kust V. 6. Cobi„ pb p„

—p„s 20: /zegge

/Dertigpees

50„

30:

Hoeden soldaaten

thien pees

Deekens gecactoeneerde groote . 10

10:

twintig pees

_= Kleine 20

20.

3 nees, voor plukser

Guinees gemeen gebleekt . .

5

3.

ƒ„

Kleister & verbanddoek

terwijl hoeden en deekens

eerbiedig worden Verzot

bm't guarnisoen te

gerieven