closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da 4

den 24 Octob=r 1788

100

restant

82

rde

Eiter

Bier

d„o

1„

1: / zegv:/ Een vat

Fransche Win

Kan

146 kan

12:

Een halve legger.

Azijn Hollandsch

25

Vijf entwingtig kan

blijven olij

25 Vijf en twintig kan

Foelij

47

lb 3: drie pond

Nooten

3 ƒ

_o _o

Naagelen

3:

_

Canneel

3:

_ _=o

1

Wijn sint

6 k=n

Kan

ses kan

6

Loopen bier

6

6:

/ses kan

Waxkaarsen

4

10 lb 250:

twee hondert en Vijf„

„tig ponden

Provisien tot randsoenen voor de

Militairen alhier, en voor de

Zeevaarende op de Pantjallangs

Vleesch

1084 lb 2600:

4

twee duisend ses

hondert honden

Spek

867

1950:ƒ

Een duisend neegen hon„

„dert en Vijftig ponden

sucker poeder

573

1300:

Een duisend drie hond=

honden

Tammarinde

522 1296 ƒ

Een duisend twee

hond„ ses en negentig hond=

zout Javas

522 1300:

Een duisend drie hond=

honden

Cadjang

1235„ 4500:ƒ

Vier duisend Vijf hond=

ponden

Booter Vriese

106½ 540-

Vijf hond= en Veertig

honder

mostardzaat

Veertig konden

30 40:

A. Zijn Hollandsch

Kn 137½ k=t 492:

Vier hondert twee en

negentig kan

Olijven Olij

50 180:

Een hond„ en tagtig

kannenamp;

Fransche tijn

252 952:

eegenkondt twee

en Vijftig kan

tutalogus

Medicamenten diverse volgens

Voor de Pantjallang de Valkenaar

Buskouit

l8: 300: drie hond hond

liem 4:/ :/Een quart riem

Cardoes papiel