closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da 1

den 24 Octb=r 1787.

191

Hoog Edelheedens brieven en geschenken voor die vorsten

aan dezelve behoorlijk zijn afgegeeven, en hebben ingevolge

hoogst derzelver geeerbiedigde qualificatie, Vervat bij mis„

sive de dato 19 Februarij deeses Iaars aan voorm: Pa„

numbahan laaten volgen, de Verzogte sestig snaphaa„

nen, bereekent met een Capitaal advans, welk bedraa„

„gen dien Oorst, bij den ontfangst der geweeren, direct,

in Contanten heeft afgelegd.

De

Particuliere Vaart, die dit jaar wat reedelijk

schijnt te worden, door de aankomst van diverse

Javasche Handelaars, hoopen Wij dat door de goede

behandelingen van Sulthan Sarieff alhier, en door

de Tanumbahan te Mampauwa, hoe langer hoe

meer zullen worden aangelokt, Waar toe de

neederige teekenaars bij alle geleegendheeden sul„

than sarieff, zoeken te Ammeeren; en den eersten

teekenaar bij zijn aanweesen te Mainpauwan,

’t zelve aan dien Oorst meede heeft verzoett,

dewelke heilig beloofd heeft alles te zullen doen

dat maar ietwets tot den bloeij van vaart en

handel kan toebrengen

Aangaande