closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Da 4

den 24 Octb=s 1788.

192

Terwijl Wij tot hoogstdezelve laaten reisvorderen,

de 't zeedert 1778 alhier bescheidene, en reeds in

1786. door Uwe Hoog Edelheedens verloste scheeps„

timmerman Albregt Ianssen, terwijl niet„

teegenstaande, de aan hem gedaane persicasies

tot geen langer verblijv, is te Ammeeren geweest,

meede en beneevens, den soldaat Christiaan

Aigant, van Ebeleeben, dewelke, blijkens de

deeze verzellende Chirurgieele verklaaring, zeer

zwak van gezigt, en zelfs bij dag buiten staat

is, om zijn dienst naar behooren te kunnen

presteeren

Een rolletje der alhier overleedene Die„

naaren deeses eerbiedig bygevoegd zijnde, zoo

solliciteeren Wij ootmoedig bij geleegendheid, te

moogen werden voorsien, met de aan de be„

Maaling manqueerende

5 soldaaten

5. Mattroosen, en

1. Scheepstimmerman of te samen

1:S. Kompen

Laatstelijk gebruiken Wy de hardiesse deeze

nog te includeeren, een pacquet soldij papie„

„ren