closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ren, en maatigen ons overigens, de hooge eere aan

Van met het diepst ontzag, en Verschuldigde, dog

Waare hoogachting op t' allerneedrigst te subsiqueeren.

/: onderstond:/ Hoog Edele Gestrenge Hoog Achtbaare

en Widt Gebiedende Heer en WelEdele GestrengeHeeren

/: laager:/ UWer Hoog Edelheedens, onderdaanige

Gehoorzaame, en trouwverschuldigde Dienaaren

/: Was geteekent:/ Jacob Klaagman, en Rotto

Schultelus Aeneae /: in margine:/.

Contiana den 24 October A„o 1788.

P: S: Deeze reeds Geslooten zijnde, ontvangen wij de

Brieff Van Sulthan Sarieff beneevens Een Bambois

met Hofffouw, in geele zeijde genaeijd Voor uwE Hoog Edelhee„

„dense

Accordeerd

B L. Aeneag