closeTerug naar inventaris

Transcriptie

In Vergelyking van A„o 178/7:—.

A„o 1788/7: hebben de lasten bedraegen

8:

10667

15:

178 7/8: dezelve gesommeert

13067

15

Dus in M„ro 17878: meerder

Leesten

1399

19

8

6„

A„o 178 r: zijn de winsten afgeslooten met

1478

ƒ

8

11

178 7/8: hebben dezelve gerendeerd

4631

5

„—

8

Dus in A„o 178 7/8: ook meerder winsten

ƒ 3152:14

De meerdere Lasten van de meerdere winsten gedetraheerd zijnde

blykt dat

dito

Comptoir in vergelijk van A„o 178 /7: te vooren is gekoomen Een somma van

off Anders

De bepaelde Lasten zyn

ƒ13500

10667

A„o 178 6/2: hebben dezelve bedraegen

15

8

Dus mindere Lasten

ƒ 2832:

4

8„

De winsten zijn Gecalculeerd op

12656

5

A„o 178 6/7: hebben dezelve gerendeerd

1478.

11

8:

Dus minder win

13

sten

11177

8

De mindere Lasten van de mindere winsten

afgetrocken

blijkt in A„o 1786/7: Eene veragtering van

8345:

9.

Bij dit Boekjaer Blijkt Eene veragtering van

14.

6592

8:

Met minder van het meerder gedetraheert

Blijkt

zijnde

als vooren dat Bontiana in vergelijk van

A„o 178 3/7:

te vooren is gekoomen Een somma van

1752

A Klagmans.

196

1758

16:

14

8.

8: