closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 1157:17:8ƒ 830:19

T Transport

Enhosien Aeravidinaire

843

15

De Memorie van Menage Hete

16

1442

8

en is alhier afgeboekt

8

599

De door den afgegaene Resident Htuart

gedaene geschen„

„ken aan de hier omstreeks leggende vorsten, doen deeze

afcresseeren

Onkosten van Chialoupen

5

1181

De Memorie Steld

19:

892

en alhier bedraegd het bekostigde

290

Geene Reparatie van aanbelang alhier gedaen. zynde zoo

is deeze egter vermeerdert door het van Malacca herwaerds e

aengereekende weegens de a Costij gedaene vertimmering ende

verstrekking aen de Pantjalling de Valkenaer

Addeert

ƒ 1756:19:—ƒ 1129

De Lasten zijn bepaele op

13500

1

12656

winsten gecalculeerd

843

2ap

Dus Pontiana Een Lastpost gestel

15

De Lasten in dit Boekjaer bedraegen

12067

15:

en de winsten en Inkomsten

4631

8

5

Het Een van het andere gedetraheert zijnde

blijfft voor

de

Zuijvere Lasten in dit Boekjaer gevallen

9

7436

8

De bij Memorie van Menage bepaelde van de

gevallenen aslen

6592

afgetrocken blijkt dat dit Comptoir nadeeligen

is uijtgevallen

off anders

De bepaelde Lasten zijn

13500:

ƒ

en zyn afgeslooten met

12067

15

Dus minde

Lasten

1432

5

—„

De winsten zijn Gecalculeerd

12656

5

en hebben maer Gerendeere

5

4631

8

Dus ook minder winsten

8024

19

8

De mindere Lasten van de mindere winsten gedetraheerd

Zijnde blijken

dat

dit Comptoir in vergelijk van het gecalculeerde nadeliger is uijtgevallen

6592:14

6

5

14

8.

8