closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8„

1:

6

1787:

Septemb„r

7ber

2„

Cvan koomende Vaartuijgen

Van Sourabaija

CMacroda Samsoedin P„r Pantjallang

waervan 6: p„r C=to bt

5: Coijang Rijst a R„m 90de Coij„s K: p„ 450

Van Samarang

Anacloda Magmoel D Pantjallang

2

Coijang Zout â R„m 20: D: Coij„s R„r

40

2:

orgies Jav: Tabak 80: 't Corgie

160:

10

_„o kleedjes Jav: 6: _„o

60.

20

pees Goms

„¾: pees

15

2.

picols kooperdraed 35: t picol

70

Somma R„n 345

Van Samarang

SnaChoda Hafsim L Pantjaflang

2

„oijang Zout a 20: R„r de Cai: R„

40.

2.

orgies Jav: Tabak 80: ’t Corgie

160.

10.

60

_„o kleedjes 6: _„

20: pees Goms a ¾: t pees

15.

„2 picols koopersraed a R„m 35: 't pic„s

70

Somma N„o 345

Transporteere R„r

20

68

201

20

27

45

26

45.