closeTerug naar inventaris

Transcriptie

0„

8

15

1787:

7ber„

2

_„o

P: Vanasporrt R„r 68: 26:

Van Sourahaija

Iuragan Misda P„r Pantjallang

Coijang Zout a 20„ R„m de Coyn R„m 90

mG tonnen Hij L 5„ ton 495:

_„o Jazak olij 3: 10

10

12: picols Dinding 5: 't pic=s 60:

—: —:

300: potten Jav: zuiker 6: 3 18.

1000: Bollen _„o 3: 30:

2 picol Tammar R: 6: 't picols 12

wziervnat 6: p„r C=to

44

Somma A„n 1735

van Sourabaija

Bappa Kama per Pantjallang

54

1

10: Coijang Rijst a R„m 90: de Coij„s R„r 900

Van Sourabaija

D

Ladoeka Malim D.„ Gonting

—„

R„r„ 140

Coijang- Zout a„ 20: R„r den Corp:s

7

60:

1000 potten Jav: zuiker 6: 't Cente

30

10 „ton Jarak olij„ 3: de ton

10: picols Dinding 5: 't picol 50.

90:

30 Corgies Wasch kleedjes a. R„r 3: 't Cor:

370

Somma

R:

R

Transporteere

1

22

188

6

13:

45