closeTerug naar inventaris

Transcriptie

N:o1 212

Batavia

Van Zijn Hoog Edelheed

Den Hoog Edelen Groot Achtbaaren Wijtgebieden den Heere

M„r Willem Arnold Alting

Gouverneur Generaal

Beneevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren

Raaden Van Nederlands Jndia &: & ap.

Hoog Edelen Groot Achtbaaren Wijdgebieden den Heere

En

Wel Edele Gestrenge Heeren

Bij onse Meedrige Letteren van den 14. Junij

Met Een particuliere Bargt„o Leeden per de Particuliere Barcq gevoerd bij=

den 14 Junij I. Z. Eerbiedig

den Stuurman met Htilstand van Gagie Ian

bedeeld.

den ontfangst van haare Jansen, de Eer gehad hebben Uw hoog Edelheedens

Hoog Ed:s Zeer gerespecteerde den goeden Ontfangst van Hoogst derselver zier

ge„