closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Werd een ander van H: H:E

verzogt:

54.

25 p„s halve Leggers in

p„s uit het scheepse de forne

driana geligt zijn met de

particuliere barcq na Ba„

avia verzonden, dog zulx ve

Leeten te melden versoeken

6i cas daar over

7: 5:

geene Vreemde scheepen of

223

geleegene Eijland Semouw te rug koomende door een.

Swaare Storm over vallen en Omgeslaagen is Vervolgens

teegens de klippen Verbrijseld, zonder dat men in

staat was, dat kieltje te kunnen Redden wat

Moeijte men ook aangewend heeft, om Welke Ree„

„dene Wij de Vrijheid neemen Uwe Hoog Edelhee„

„dens zeer ootmoedigst te verzoeken, ons met een

diergelijk vaartuijgje Weeder te voorzien, also de

nog hier aan hande zijnde Booth bijna buijten staat

is, om langer gebruijkt te konnen worde, en buijten

dat oude en afgevaarene Vaartuijgje niet meer dan

Een schuijt en Een Waterschouw S' E: Comp:s weegen

alhier aan handen is.

D:e in A„o p:o van het meerm: scheepje geligte

en alhier Verbleevene 25 pies halve Leggers, hebbe

Wij aan de Particuliere Barcq geveerd, door den

Stuurman met stilstand van Gagie Ian Iansen

om de Wille, der met dat Bodemtje overgesondene

Inlandse Militairen afgegeeven, ten Eijnde de„

selve op Batavia Weeder over te Leeveren, doge

zulx bij onse met Meerm: Barcq aan UWe hoog=

Edelheedens afgesondene Eerbiedige Letteren ver„

geeten hebben te melden, versoeken Wij zier Ree„

drig Excus daar over.

Zijnde dit Iaar geene Vreemde scheepen of

Vaar