closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vertoog van het opperhoofd van Este over

het Nadeel, ’t geen daar uijt onder an„

„deren voor den handel van deese plaats

te Vagten zou zijn, zo bondig en 20 over„

„tuigend, dat men daar in Volkoomen

berusten moet.

5 2

Den Opsigte van

scheepen en Vaartuijgen berigten wij

UW hoog Edelheedens, dat het scheepje de Cornelia

’t scheepje d’ Cornelia Adriana

tot heden nog niet aangekoomen,

Adriana tot heeden nog niet is koomen opdaagen

is den Tolk Van Solor na de E:ijlan„

een savo en Sumba gesonden om te Wij hebben den 21 July de Tolk van Solor G:

verneemen of die Boodem ook op

Daniels met Een Vaartuijg van den Eersten

een van die plaatsen mogte aange

koomen zijn.

Teekenaar uijtgezonden na de Eijlanden Savo en

Sumba, om te verneemen of dat Bodemtje zom„

„tijds door de sterke stroomen hier voor bij geraakt,

en op Eene dier Eijlanden mogte aangekoomen zijn,

Als in A„o 1782: de Barcq

zo als in A„o 1782: de Barcq de Maria die op

de Maria.

het Eijland Sumba overgeleegen heeft, wij hoopen

dat nog voor het afzenden deeses, gemelde Tolk

zal te rug: koomen, op dat wij in staad moogen zijn

Uw hoog Edelheedens Eenig Narigt van het gemelde

scheepje te kunnen toezenden.

5 3.

zo meede moeten Wij Uw hoog Edelheedens tot

tde in A:o p.o hier aangebragte

ons Leed weeken melden dat in A„o p:o met E: ven ge„

Scheeps: Booth op den 1„e febr:

I. L. door een Swaare storm

„noemde Bodem alhier Aangebragte scheeps Boot

Verongelukt.

do

op den Eersten Februarij I:L: van het hier na bije

geleegene

a