closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„1

aa

res

die van OE koesie gaan over

al het Land door met die

Goederen om teegns Waxa

teruijlen, welke die Gou:

verneur met zijn 3. Barcq:

laat op haalen.

En

daar en boven nog Macc:

vaarthuijgen in huurt en

Portugeesen Vlaijgen geeft

zo als de Gezag hebber. van

de Pantjallang verhaalt heeft

224

300 p„s snaphaanen, 40 Vaetjes Buskruijt en 80.

Corgjes Blauwe Salempoeris buijten ’t geen hij

zelfs na Dilie heeft meede genoomen, Waar uijt

UW hoog Edelheedens, ligt kunnen op maaken

Welk een groote quantiteit van die Articulen

hij niet moet meede gebragt hebben, gaande die

van OE koesie overal het Land door met die Goe„

deren om deselve teegens Wax en sandelhout

te ruijlen, ’t Welk meerm: Gouverneur met

zijn 3 Barcquen laat afhaalen en nog daaren

boven Maccassaarse Vaartuijgen ingehuurd

heeft, welke hij Portugeese Vlaggen geeft, ro

als onse Kruijsers bij hun te rug komst ver„

haald hebben, dat zelfs Twee Maccassaarse

Vaartuijgen die den Gouverneur Ingehuurd.

had en Vol gelaaden Waaren op Tealara hebben

Vinden leggen onder Convooi van een Portu„

geek Vaartuijg Waar op den in A„o p„o hier geweest

zijnde Portugeeze Cap„tn de Melho het Commando

had, die het zelfs aan den Gezaghebber van de

Pantjallang de succes gezegt heeft, Maccas:

„saarse in gehuurde Vaarthuijgen te zijn,

Wijders

1