closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Wijders heeft dien Fortugeeren Gebieder over al op

de Plaatse onder zijn Ferritoi gehoorende den uijt

den Uijt Voer van Wax

door den Gouverneur van Dili

Voer van Wax ten sterkste verbooden, Waar door onse

Verbooden, Waar door onse

„malle handelaars van dat Suijvel ditmaal seer Wijnig

Smalle handelaars dit Jaar

„Wijnig hebben opgedaan

hebben kunnen Magtig worden om aan d’ E:Comp: te

Leeveren; en had het Opperhoofd in A„o p:o ten Eersten

na het Vertrek van het scheepje de Cornelia Adriana

niet alles in het werk gesteld om maar zoo veel daare

Van op te koopen als Moogelijk was, zouden Wij thans

en Wij niet in staat zijn

geweest meer dan 400: pic„so niet in staat zijn om Uwe hoog Edelheedens 400:

te bekoomen

picols te kunnen bezorgen, om Welke een en andere

Reeden het ons ook onmoogelijk is geweest zulx

teegens een Mindere Prijs dan Rijxd: 35: het

Picol te bekoomen; Wij hoopen Uwe hoog Edelhee„

„dens gunstig genoegen daar in zullen gelieven te

Neemen, onder tussen dur ven Wij Uwe hoog Edelhee„

Durven H: H: E: niet

flatteeren in het aanstaan„

dens niet flatteeren in het staanstaande Iaar nog e

de Jaar nog ze gelukkig te

zo gelukkig te zullen zijn om die quantiteit te kunnen

zullen zijn, die quantiteijt

te hunnen zenden

zenden, re dien Gouverneur in zijn gedoente blijft

voor t vaaren om een Monopolie daar in te maaken,

Wijl men het meest uijt die Contrijen moet hebben,

also in ons district Wijnig daar van te bekoomen

is.

D

m

1

9

d: