closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

231

5: 14:

op onse Eerbiedige Petitie van A:o Verg: door

6

de E ijsch voor dit Jaar hie

het uijtblijven van S: E: Comp: Bodem: niets ont„

niet Aangekoomen zijnde Ver„

fangen hebbende, verzoeken Wij seer Needrig om

zoeken ene gunstige Voldoen

ning Voor de tans afgaande

eene gunstige voldoening van de thans Weeder af„

gaande Eijsch voor den Jaare 1789: die wij de Eere

hebbe na den Gebruijke te insereeren als.

Eijsch van zodaenige Contanten

Koopmanschappen, Provisien

en Wesmeer als'er van Haar hoog

Edelheedens de Edele hooge In„

diase Regeering Voor ’t Comptoir

Timor, Eerbiedigst verzogt Werden

zo tot den Handel door de Iaaren

178790: als Consumptie voor ’t Jaar

1789: met Aantooning van den Ver„

thier en de Restanten onder Ult„o

August: 1788: bij het sluijten

der Boeken, Namenthijk.

6

Restantenonden Eijschv

Contanten.

A„o 1789.

Ult:o Aug:s bedraagt.

rd:s 7366: 28: 8: off ƒ14585: 177 d:o 24000:/ segge Vier en twintig duijsent rijx d:s aan de

volgende spitien, te weeten

10,000: /: segge:/ thien duijsend rd:s aan goude Ned.t Ducaten

10,000 thien ducatons zilv: gecart„de

4000 Vier duijsent Koopere duijten heele

Specerijen

4