closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Verthier en Vertheer en restan Eijsch Voor

1789.

5 Jaaren dit boek:r ter

Jnstrument Zeeguls

2 5 /zegge:/ Vijff p„s van 10: rd„s

6

5

Vijff 5

2

7 —:

3 - 9 - 10 thien 1

18

twee hondert p„s van 74: rd„s

200

701: 140 234

drie hondert p„s 78

79. 300

1025 - 201

Schrijff Gereedschappen.

Vier Eiemen groot formaat papier

4

11 ½. 2 -

4 Vier kleyn

15 ½ 2

2: twee ponden beek binders Gaeren

30

dertig pees Naalden

45 -

Veertig p„s Ceijffer Groffen.

40.

20:

3 = 1:

2 twee Vellen hooven parquement

11

4 Vier p„s houte Lincaalen

21

4 - Vier p„s pennemessen

500 - Vijff hondert pennesclagten

2150. 250

3

2 - twee ponden Gaeren groff hollands

2 - twee p„s oly off slijpsteentjes

4 -

1 Een p.s roll snij mess tot gebruij

Voor de Boekpers om papier aftesnijd

Jnkt:

4