closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ver thier in

5 Jaaren

1051

8

„2 en 100829

4960

5/6

Verthieren restan

dit Boekjaav: ten

3

9

3/6 12563 lb

147518

ƒ 1271

6819

Eijsch

1789.

500

6

1

60.

20

233

Voor

Vervolg van diverse Koopmanschapper

Vijff hondert sonden Eliphants

/:zegge/

Sanden van 15: tot 20 ponden ijder p„s

van de Langste zoort mits voor de or„

dinaiie prijs, anders te Excuseeren.

ses p„s hang slooten

Een Legger Caabse Witte Wijn

sestig p„s Chineese Linnen bl:

tot

twintig p:s rood Lij waat.

het maaken van zoldaate monteerings.

Van Java Provisioneel verzogt als

60 /segge:/ sestig Coijangs Rijst

Vier Lasten Zout.

4

Tot het maaken van Een Nieuwe

brugh, om door de Jngeseeten betaald te werden

Vijftig p:s 6alken Lang 16: v:t d:k 8 d„m

50

m

twee en twintig ps d.o 40 v„ d:k 8 d

2.2

n

twaalff p:s balken Lang 12 v.t dik 80

12: —:

dertig p.s panjang Limas

30

Een hondert p: tinkanse planken kleijne

100

1000 Een duuijsent p.l Chineese planken

Jnstrument