closeTerug naar inventaris

Transcriptie

5 5/16

4 7/8

21

4 32

29

12:

120

45

3

Verfhier en

5 Jaaren

Voor

Eijsch

Vertheerin restan

1789.

dit boekj:r ten

De volgende goederen die tot

Voltooging van het Opperhoofds Wooning

nog benodigt zijn, als

Veertig p:s bogt knieren of Charnie„

40 /zegge

„ren groote voor deuren

twee hondert p:s bogt Charnieren

200

kleyne voor blinde

Veertig p„s duijm hengsels, en duij„

40

men voor Vinsters

derthien p„s huijs slooten voor deuren

13

Veertig beleg schroeven

40

Twintig Kippen en schuijven voor

20

Vensters

32

twee en dertig pees Kippen en schuij„

Ven Kleyne voor blinde

1060

Een duijsent sestig p„s 9las ruijten

volgens Monsters

Equipagie Goed.

151

1

16

Een Vat harpuijs

1

7/16 2 1/16

Een theer

152

1

Een Ticq

4 2

10

thien p„s theer quasten

1 5

4

Vijff putren

30:

dertig zeyl Naalden in zoort

Twintig ponden Zeijl Gaeren hollande

7 ¾ 20

1

Drie p„s ijzere dreggen van

3.

150 tot 2008

twee pees ijzer trossen.

2

Vervolg van Equipagie

Vert

1 Ja