closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zoort

ollands

pagie

10

30

282

700

250

7550

3.1:

48:

Ver t hier en

5 Jaaren

1

Verkleeren

dit boek

5

20

18

300

1450

1

16.

restan

ten

235

Voor

Eijsch

1789.

Vervolg van Equipagie Goed

/:zegge:/ Een p„s stenge Want van 4. d„m

1

tot de vlaggestok

i

Een p:s swaar touw van 14 d„

1

twee p:l oud scheeps Marszeijlen en

2

Een halve pees hollands swaar

½

touw aan Worsten.

Pondin zoort

twee kippen bengaals.

2

Mandadoors Goed:

Vijff p„s Manden Middelbaare

5:

5

Vijftig p„s ballast

50

Materiaal Goederen.

twee duijsent p„s Chineese planken

2000

Vier duijsent p:s Estrikken of

1000 4000

Vloersteenen van 16 d„m ter bevloeringe

van het Opperhoofds wooning.

twee duysent pees Estrikken of

2000

Vloersteenen van 12 d=m

Een duijsent pees Vorstpannen.

1750 1000

Thien Dakpannen

20,000 10,000

Metzelaars Goed.

8 10 thien pees Meshaamers

36 - ses en dertig pees Wittquasten.

Scherp