closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Verthier in Vertheeien restan t ijsch voor

1789

5 Jaaren dit boekjaar ten

cherp divers

1716

2000 —zegge

twee duijsent p„s draat Koegels

300

drie hondert p„s druijven met

Lood gevuld van 1E

75

300

drie hondert p„s druijver met Lood

gevuld van 4 lb

300

50

drie hondert p„s druijver met Lood

gevuld van ½ l

50

300

drie hondert p„s Langscherp v: 1e

300

drie

¾

300

drie 12

142

50:

300

drie

rond scherp ½2

30,000

30„000

Dartig duspesent P:s Snaphaan Koegels

mits goed

1:

2

2.

twee pees Arm Vijlen

10

7

32

thien gem: of snij vijlen

23 2 10.

6 - ses soet vijlen

1 —.

1 Een bank schroeff

13 3 3

drie hoeden Smeekoolen

1

Een s. blaas balg Nieuw.

Timmermans Goed.

37 6. . 9 24

Vier en twintig p:s boor ijzers groote

35 - 5 23 20

twintig p„s boorijzers kleijne

15

4 - 12 - twaalff boor omslagen in z„t

6 2 3 12

twaalff Vermoor bijtels

12.

1 : 24 - Vier en twintig p„s steek bijtel

8 2 6: ses pees Kant bijtels

Vervolg.

1e