closeTerug naar inventaris

Transcriptie

235

magtig w' order.

kunnen magtig werden.

Eeven gem: drie Macc: Smok:s Vaarthuijgen Welke door den

5 18.

Portugeesen Gouverneur van Dilie, als in zijn

district genoomen, gereclameerd zynde / zoo als Wij

de Eere gehad hebben Uwe hoog Edelheedens te

„melden/ en Welke reclame nog nader met Aandrang is

geschied, uitWijsens de brieven die Wij d’Eer hebben

Welke Vaarthuigen

in Copia dese te doen versellen, zoude Wij al gere„

zoude derestitueert zijn,

ge worden had den portugee„

stitueerd hebben, als dien Portugeezen Gebieder

Een Gouverneur die door

zijn onder hoorige Volkeren

die smokkel vaartuigen door zijn onderhorige

Willem laeten haalen en

net gepretendeerd had dat

Volkeren van hier had Willen Laaten afhaalen,

die in zijn district moeten

gebragt worden.

en niet gepretendeerd, dat wij deselve in zijn Ge„

’t Welk veel ongelden zoude bied zoude laaten overbrengen, ’t welk niet alleen

veroorsaaken en

Veele ongelden van huurloonen aan de overvoerders

zoude beloopen, maar na onse geringe Gedagten,

met S: E: Comp:s Suyster

met s E: Comp:s Luijster niet te Accordeeren, ook

niet Accordeeren.

daar de Maccassaaren Jongst in straat Solor zig

en om dat die valkeren rig

als open baaren Vijanden tee„

teegens de onse, als openbaaren Vijanden van d’E:

ens de onse hebben gedraegen.

Comp: hebben: gedraagen en bij welk geval door ver„

„lies der GeHeeren en Wapens die de ongelukkige

Militairen en Verdere Manschappen bij zig ge„

had hebben, als ook de verdere Gedaane Onkosten

tot die Kruistogt te samen bedragende

de