closeTerug naar inventaris

Transcriptie

eeten

s

7 20.

met de verhooging van het

Kostgeld en randsoenen aan

de Militairen.

prmo Julij I. L: een begin

gemaakt en dank betuiging

voor het toegevoegde aan

de dienstelingen.

5 21.

de zig aan die verije schul

dig gemaakt hebbende

Vijff Jnlandse Militai„

„ren Werden met brenger de

„ses aan de dispositie van

E: h: E: overgesonden.

239

weeten Wat Volk of Natie dat re zijn, en aan

de Wal Koomende door behulp van een parthij gewaa„

„pend Volk dat rig aan Strand vertoonde op de onse

zoodanig gehuurd hadden, dat deselve genoodsaakt

zijn geweest de Vlugt te neemen en dat vaartuijgje

Ver volgens alhier op te brengen.

Uwe hoog Edelheedens zeer gerespecteerde Ordre

omtrent de Verhooging van het Kostgeld en Rand„

soenen aan de Militairen alhier, zullen Wij ons

tot een Rigtsnaer laaten dienen, en hebben P„mo

Julij I L: daarmeede een begin gemaakt, voor

Welkers gunstige toe voeging aan die dienste„

lingen, Wij Uwe hoog Edelheedens, haaren t wegen

onsen Heedrigen dank betuigen, en denke zij het

nu daarmede hier op Timor Wel zullen kunnen

Stellen

De Vijft Inlandse Militairen Waar van Wij de

Eere gehad hebben Uwe hoog Edelheedens te melden

dat, rig aan Dieverije alhier hebben schuldig gem

„maakt, Neemen Wij de Heedrige Vrijheid in Verzee„

„kering, ter geEerde Dispositie van Uwe hoog Edel„

„heedens met de Pantjallang de Succes, en

de