closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7. 22:

Zeedert den Jongen Keijser

van Sonnebay en zyne ge„

„Conjungeerdens om Pardon

verzoek

6

van de E: Compe gedaan heeft

geene Vijandelijk heeden mee

vernoomen, maar scheijntrig

alles tot den Vreeden te

schikken.

23:

de twee vaartuigjes van

den portugeesen Pater

Toscano zullen.

zodraa de Ooste winden

Papieren ten hunne Lasten onder de Bijlaagen

deses, over te zenden.

Hiermeede overgaande tot de

nlanase Laaken hebben wijnde Eeren

UWe hoog Edelheedens te bedeelen, dat see„

„dert den Iongen heijser van Tonnebaij en zijn

geconjungeerdens Verzoek gedaan hebben om Pardon

Van de E:Comp: Wij geene de minste vijandlijk leeden

Van dien kant vernoomen hebben, maar scheijnt

en die Centrijen zig alles tot den Vreden te schikken

Wijl die Vorsten in de hoope Leeven, hun Par„

don gunstig van UWe hoog Edelheedens te

Exlangen, en in het Bondgenootschap van d: E:

C:omp: reeder moogen Ingelijst worden, waar toe

zij zeer geneegen scheijnen te zijn.

De Twee Vaartuijgjes van den Fortugeesen

Pater Franscisco de Sam Loze Poscano,

zullen Wij in gevolge UWe hoog Edelheedens

order zo draa de Ooste Winden /: die zeedert de

Maand Meij hier zoo sterk geblaasen en dies

transport ondoenlijk gemaakt hebben:/ een

Wijnig.

e

5

Zo

Ja

te

d

daa