closeTerug naar inventaris

Transcriptie

W: A: van Este, T: wanJmn, C: W: Fransch

en f: p: fruij gesw: scriba /ter zijde stond:/

Coepang op Timor den 44: Junij A:o 1788:

Accordeert

CA ruijle

geverterk