closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

6

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Marat

2. Z.

Register der Successive van

de buiten Comptoiren ontvangenen

gemeene brieven en verdere Papie„

„ren zederd de laatste afzending

in de maand maart laatstleeden

zo als dezelve naar Nederland

verzonden wonden Per de scheepen

de negitie voorde presidiile kane amsterdam en

viere voor Zeand,

Ambon

Voor Amsterdam, en Zeeland.

Twee Copias der gemeene brieven, geschreeven door den

Gouverneur en Raad aan Hunnen

Hoog Edelheeden in datis 5 en 11 maij

en Iunij 1789

Resolutien genoomen in Raade van

Twee Copias der

politie Zedend den 27: Septemb 1788

tot den 11 maij deezes Jaars.

’t Rapport wegens de visitatie der

Twee Copias van

weegen en bruggen op den 3 fb=r 1788.

Twee Copias van t: Rapport wegens de bevinding der

brand gereedschappen ged: p.r daaraan

Twee

18.

W:r veere

overg: 1790