closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in ’t 5:e deel

I=r deel

Ambon.

Twee Copias van het Rapport wegens het gebrek aan

houtwerken voor de affuijten

ged: 12 dier maand

’t berigt wegens de gedaane visitatien

Twee Copias van

en bevinding der geslagene goemoets

touwen ged: 5: Januarij l:l.

t berigt van den Equipagiemeester

Twee Copias van

negen ’t dieptreeden van het schip d

zoo bij arrivement aldaar.

’t berigt wegens de stuagie van

Twee Copias van

dien bodem.

Twee Copias van ’t versoek schrift van Hoffman

versoekende om eenige Iatij boomen

om ver te kappen.

t: Rapport wegens de behandeling aer

Twee Copias van

Jnlandsche Zeevarenden op het gem:

schip ’t zoo.

’t berigt wegens de bevinding der

Twee Copias van

aangebragte bieren met dien bodem.

Twee Copias der vendurol van de verkogte bedurven

bieren ged: 16 feb=r l. C.

Twee Copias van ’t berigt van den Fiscaal Hogerwaard

omtrend

in