closeTerug naar inventaris

Transcriptie

alle in ’t 5:e deel

den 1=e September 1

ontvangen per het

schip t. zoo.

I=r deel

4

Ambon

Twee Copias van ’t suppliek van gem: overheeden ter

voon ziening van eenige kleine

gebreeken aan dien kiel

Iwe Copias der staatreekening van welsmeesteren

onder Cultimo feb=r J=o leeden

Twee Copias van ’t Advertissement om de rijst niet

duur der als voor 79 rd:s te verkoopen

Twee Copia van ’t biljet, verbiedende de vaart van

„en naar Bouton

Twee Copia van drie Raporten, dat na de inschuur der

nagalen daarvan niets is overgebleeven

in de Tuuren en huijsen &:a

verantwoording van den fiscaal

Twee Copias der

Hoger waard wegens 500lb bedurven

buskruit.

verantwoording van ’t boeros opper„

Twee Copias der

„hoofd omtrend 150 lb bedurven buskruit

’t berigt van den opsiender der werken

Twee Copias van

noteerende welke hout werken nog

benodigd zijn ter valtoijing der

gebouwen

Rapport van ’t Hoofd der militie

Twee Copias van ’t

Wegens

H

all