closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in ’t 5=e deel

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Marar

Ambon.

omtrend de apprehensie van eenen onbekenden

Swerver.

Twee Capias van ’t Rapport van het dieptreeden

van de Bark Ceram bij arrivement

Twee Copias van ’t Rapport wegens de stuagie van

dat vaartuig

Twee Copias van het berigt der overheeden van ged:

kiettje, wegens hunne ontmoeting

op de reeyze

annex.

Een Extract uit het IJournaz.

’t Rapport van Gecommitseerdens

Twee Copias van

weegens de net het schip ’t zoo

nat aangebragte Rijst

’t berigt wegens de Confrontatie der

Twee Copias van

rapporten van den Generaalen

opneem tegen de Negotie boeken

1 Rapport van den hoofd Admi„

Twee Copias van

nistrateur nopens der per restand

zijnde zuijker

Suppliek van de overheeden van het

4

Twee Copias van

schip ’t zoo, om twee maanden gagie

voor de scheepelingen

Twee

18.

p:r Veere

overg: 1790