closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in ’t 5=e deel

I=r deel

Ambon

Twee Copias den verantwoording van aen Anthieeerg

Luitenant strik, omtrend het niet

Calibereeren van het geschut in a:o p=o

Twee Copias den verandwoording van t' Saparouas

opperhoofd Blondeel wegens 50olb

te haroeko bedurven geraakt buskruit

’t versoek schrift van den vaan„

Twee Copias van

„drig schutze, om met afgeschree„

„ven gagie na herwants te mogen

vertrekken.

’t berigt van den Praesident van

Twee Copias van

boedel meesteren wegens den oor„

sprong van zekere dubieuse post

bij hunne boeken: Nmp;:o

’t berigt van den Equipage op Zigter

Twee: Copias van

houdende reedenen waarom de Jnland„

„sche roofvaartuigen Comp=s Kielen

telkens ontsnappen

verantwoording van den Arthillerg

Twee Copias der

Luitenand strik, nopens de on„

„dekte Conbekwaame affuijten.

Twee Copias van ’t berigt van den zaat der Diaconij

Cassa.

annex

Korte

H