closeTerug naar inventaris

Transcriptie

3

’t 5:e deel.

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Maran

5.

Amboin

korte vertooning van den staat

onder ult=o feb=r 4l:

Twee Cappias van t' Rapport van ’t hoofd der anthillerig

wegens het swaar Caliber van ’t

geschut.

Twee Copias van de staat reekening der burger krijgs„

kas onder primo mag Jo G.t

Twee Copia van ’t berigt wegens het dieptreeden van

het schip ’t zoo, bij vertrek.

Twee Copias van ’t berigt wegens den opneem en

visitatie van de Pantjalling Lingen

Twee Copias van t. rapport van een onbequaame

kaijer van gem: Kieltje.

Twee Copias van ’t berigt wegens de verzegeling

der zuijken van ’t schip waar en

de Nagulen geborgen zijn.

Twee Copias van ’t berigt wegens de behandeling

der Jnlandsche Zeevaarenden op

ge bark Ceram

’t berigt van den Equipagiemees„

Twee Copias van

„ter dat het schip ’t zoo Java zoude

kunnen aandoen ter inneem van producten

Twee

18

W:r veere

overg: 1790