closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Crlambang

6

Inkomend Gemeen

N. 13.

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

i Marat

10

Palembang

Voor Amsterdam en Zeeland.

ontvang den 18: maij 1789. Twee Copias der origineele missive van de Residenten

aan Hunne Hoog Edelheeden gedateerd

23=e maart Jongstleeden.

Twee Copias den orrigineele missives van en aan als

Zeven de datis 24 April en 13 magll.

ontvangen den 1 7eb:r 1789

Twee Copias der missive van de Mallaccasche mini„

„sters aan gemelde Residenten

ged: 27 maart

Twee Copias der missive van den Palembangsche Pesi„

„denten aan als even ged: 19a pril

J:o leeden.

Twee Copias der origineele missive van de Residenten

ontvang: den 22 7b=r 1789.

aan HstE: ged: 6 Junij 1789.

Voor Delften Hoorn.

Twee stellen van gem: Papieren

Japan.

Niets

Malacca

Niets

18.

p:r veere

overg: 1790