closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 1 september ent„

vangen perden Chinees

ong Jonghuij.

1= deel

Banpermassing

Twee Copias van ’t rapport wegens t verhoor van

drie Eurspeesen.

twee verklaringen gegeven door

Twee Copias van

Hendrik MunHter C:S: gebateerd

3=e maart en 30 maij J:o Leeden

origineele missive van het opper

Twee Caopias der

„hoofd nevens de Residenten aan

Hunne Hoog Edelheeden

12 augustus 7:o Leeden.

Twee Copias der generaale monsterrol onder ult:

Iunij 1789.

Twee Copias der generaale sterkte van de dienaaren

onder gemelden datum

Voor Delft en Hoorn

Twee stellen van bovengemelde Papieren

Pontiana

Niets

Timort

Niets.

Palembang