closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inkomend Gemeen

N. 13

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

en Marar

Iavas Noord Oost Kust.

Voor Amsterdam en Zeeland.

Twee Copias der missive geschreeven door den Gouverneur

en Raad aan hunne Hoog Edelheeden

ged: 19 Julij 1788

Twee Copias der missive geschreeven door den Gezaghebber

en Raad te Sourabaija, aan den Heer

Greeve en Raad te Samarang ged=

6 Julij 1788.

Twee Copias van ’t Extract missive door den Resident

te fhembang geschreeven aan als even

ged: 2 Jul 1788.

Twee Copias van ’t Extract missive van den Joanas

Resident aan als even ged: ulthimo

Juni 1788.

Twee Copia van ’t Extract missive. door den Japaras

Resident aan als even geschreeven

ged: 4.e July

Twee Copias van ’t Extract missive van den Pacca„

longangs Resident aan als van

even ged: 20 Juny 1788

Twee Copias van ’t Extract missive van den Tagals

Resident aan als even gedateerd

10 Julij 1788:

Twee

18.

W:r veere

overg: 1790