closeTerug naar inventaris

Transcriptie

I=r deel

Javas Noord oost kust.

Twee Copias van ’t berigt van Gecommitteerden wegens

’t doen van Reekening door den

Cap:n Chinees Ian Iok van de

door hem in Pagt gehad hebbende

Sabandarge.

’t berigt van den baas der kruijt

Twee Copias van

„makens hoe veel kruijt hy in een

Jaar zoude konnen in gereedheid

brengen.

Twee Copias der missive van den Gouverneur en raad

aan H: H E: ged: 26 Julij 1788.

Twee Copias van ’t berigt van gecommitteerdens wegens

de examinatie der Negotie boeken

van ’t boekjaar 17889 amp;:

Twee Copias van ’t berigt van gecommitteerdens wegens

de examinatie der soldij boeken van

gem: boek jaar

Extract Notul genomen in Raade

Twee Copias van ’t

van Justitie op den 17 Julij 1789

omtrend den zinneloosen arabier

said ali

berigt van den fiscaal nopens zekeren

Twee Copias van ’t

van Sourabaija in apprekensie ge

„zonder Macauwer.

Twee