closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Eagezzen

„JungGraaft=

I=r deel

4

Iavas Noord oost kust.

Twee Copias der verklaaring van een verlooren ge„

„raakte anker van een houtvlot

Twee Copias der verklaaring van ses Javaanen wegens

den ontvangst elfier van een anker

touw, 2 Jeijn blokken van een vlot

’t welk hun door de Zeeroovers af„

„genomen is

verklaaring van den mattroos Mag„

Twee Copias der

„nus Jacobs welke goederen, bij H

venlaten van zijn vaartuig zijn ver„

„hooren geraakt.

berigt wegens het dieptreeden van

Twee Copias van ’t

het schip ’t zoo. zeilrhee leggende

naar ambon.

Twee Copias der Resolutien zederd den 8 Julij tot den

22=e Decemb: 1788.

Voor Delft en Hoorn.

Twee stellen van alle de voormelde Papieren.

Cheribon

Niets

Bantam

Niets.