closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

Inkomend Gemeen

N. 13.

Eerste deel 5:e stuk.

Amboina

in Marat

Zes

16

Iavas Noord oost kust.

Twee Copias van het request van den vaandrig Stralendorff

verzoekende om voor ’t gedaane werk

aan ’t fort te saurabaija niet aan„

„sprekelijk gehouden te mogen worden R;o

beantwoorde vraag poincten door den

Twee Copias der

timmerman Coenraad Meijer den

Corporaal Jochem timmerman, den

busschieter Jan stroebel den Luit=

Harrar en den boekhouder Meijer

aangaande gem: werk.

Extract missives van ’t Souracar„

Twee Copias der

„tas opperhoofd Palm, aan den vaan„

„drig stralendorf ged: 11:e Septemb

1784 en 13 feb=r 1785:

’t Extract missive door J: B: Pilon

Twee Copias van

aan gem: salm geschreeven in

dato 27 xber 1787.

Verklaaring van de overheeden van

Twee Copias den

het sch: t meeuwtje wegens 508

zakken rijst welke bij ontlossing nat

bevonden zijn

van twee

Verklaaring, op de Pantjalling

Twee Copias der

sourabaga beschijden matroozen

notens een over bond gevallene

ijzere bas

Tee

5

18

W:r veere

overg: 1790.