closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23:

Aan zijn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren Heere

M: Willem Arnold Atting

Gouverneur Generaal

Beneevens

De wel Edele Gestrenge Heeren.

Raden Van Nederlands Indië

Hoog Edelen Gestrengen Groot Agtbaaren Heere

E

Wel Edele Gestrenge Heeren

De Barck de voorzigtigheid ingevolge uw Hoog Edel„

„heedens gevenereed bevel heeden de reise na Banjermas„

„sing onderneemende onder onse geleide Letteren aan het

opperhoofd en de Residenten aldaar, in Copia deesen Eerbiedigst

ingeslooten, ten Eijnde ginter een Lading Peeper in te neemen,

z0