closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zo hebben wij de eer uw Hoog Edelens hier van Schuld„

„pligtig kennisse te geven zoo wel als dat wij Conform

uw Hoog Edelens verder bevel de bediendens aldaar

hebben g’adverteerd dat wanneer aldaar voor dat vaar„

„tuig geen Lading mogte wezen het zelve als dan ten

eersten na sourabaja gedepecheert moet worden ter

inneem van Javase producten: Drie Eensluijdende

onkost Reekeningen ten Lasten van gem: Baak groot

ƒ 1000: 15: 12: laaten wij deesen verzeld gaan en onderschrij„

„ven ons met de meeste eerbied /:onderstond:/ Hoog Edelen

Gestrengen Groot Agtbaaren Heere en wel Edele

Gestrengen Heeren /:lager:/ uw Hoog Edelens

onderdanig en gehoorzame Dienaaren /was geteekend:/

J: A: Schilling, B: Smissaert, F: ostrous„

„kij, I: Hogerwaard, W: J: de Bourghel„

„les, L: van Speren, P L: Brusz:, J: D: van

Clootwijk, en L: R: J: van Hasfelt / inmargine:/

Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria den 5:' Maij

A:o 1789:

Aan als Dooren

Den door uw Hoog Edelens met afgeschreeve gagie

naar