closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

naar Jndias Hoofd plaats verlosten Extra ordinair Luite„

„nant der Arthillerij Thomas Magnus streck

bij ons op den 21: April jongts leeden per request verzoek

gedaan hebbende om met de particuliere pantjalling de jon„

„ge Carolus gevoerd door den moors burger Jntje Solo na

derwaards te mogen overvaeren zo hebben wij in hoope van

uw Hoog Edelheedens gunstige welduijding in dat

verzoek bewilligd, gelijk ook in dat de het welk ons op

den 2: deeser is gedaan door den Militair Vaendrig Chris

„tiaan Andries Schuts ten einde met afgeschreeve gagie

van hier verlosten met voorsz: vaatuig na Batavia te mogen

vertrekken dewijl zijne Huisselijke omstandigheeden niet ge„

„dogen langer alhier te verblijven ter voorkoming van onge„

„lukken waar in zijne onschuldige kinderen in dit geval ook

zouden moeten participeeren.

Wij bevrijmoedigen ons voorts uw Hoog Edelens Jllus„

„tre perzoonen in de divine protextie des Almagtigen

aan te beveelen, en ons wijders Eerbied te onderschrijven

/:onderstond:/ Hoog Edele Gestrenge Groot Agt„

„baare Heere en wel Edele Gestrenge Heeren

/:lager:/ uw Hoog Edelens zeer onderdanige en

trouwschuldige Dienaaren /:was geteekend:/ C: H:

Schilling, B: Smissaert F: ostrouskij,

I: Hogerwaard